Erbelia Beauty Care

Köpvillkor

Agreement - handshake

1. Erbelia Beauty Care webbshop är till för fackfolk, det vill säga näringsidkare vars verksamhet sker inom skönhetsvård med behandlingar för ögonfransar och ögonbryn – eller som avser börja med sådan verksamhet.

Vi säljer inte till konsument.

Innan du kan handla hos oss behöver du öppna ett konto och i samband med det ber vi dig bifoga kopia på företagets verksamhetsbeskrivning (registreringsbeviset) / relevant utbildningsdiplom samt att du styrker din identitet t.ex. genom att skicka kopia på id-handling till sales@erbelia.com.
Om du avsiktligt eller av misstag lägger en order utan att vara kvalificerad enligt ovanstående så förbehåller vi oss rätten att annullera ordern.­

2. Produktlinjen Erbelia Eyebrow Micro Sculpting tillhör ett kvalificerat behandlingskoncept och är därför är tillgänglig endast för dig som är anmäld till eller fullgjort vår kurs Erbelia Brow System steg 1. Om du avsiktligt eller av misstag beställer dessa produkter utan att vara kvalificerad så förbehåller vi oss rätten att stryka de aktuella produkterna ur din order. Om du inte har gjort vår kurs men ändå av någon anledning anser att du är kvalificerad, det vill säga du behärskar metoden, vänligen ta först kontakt med oss för att få din kvalifikation validerad – innan du beställer produkter.

3. Produkterna vi säljer är avsedda för professionella användare som vet vad de håller på med. Detta gäller i synnerhet kemikalier som adhesiver, removers, rengörare och pincetter avsedda för att användas i omedelbar närhet till ögonen. När du köper produkter från oss tar du ansvar för att du vet hur de skall användas på ett professionellt, korrekt och säkert sätt.
Använd produkterna i linje med våra rekommendationer/ instruktioner. Om du utvecklar egna metoder och kombinerar våra produkter (adhesiver, pigment, sanitizers, removers) med andras kan vi inte längre garantera resultatet.

4. Vi handlar som sagt endast med andra näringsidkare (B2B) och då är Konsumentskyddslagen och Distansförsäljningslagen inte tillämpliga. Självklart är vi ändå villiga att gå långt för att våra kunder skall uppleva en trygg och god affärsrelation till oss. Nöjda och återkommande kunder är det vi lever av.

5. Retur av varor. Om du upplever att du har fått fel produkt eller en som är defekt, vänligen underrätta oss snarast möjligt och senast 10 dagar efter godset har mottagits. Returnera inga produkter utan att först ha erhållit ett returnummer från oss. Kunden står för eventuella returkostnader.
Vi tar ej ansvar för varor som returnerats utan returnummer eller för kostnader som kan uppstå som konsekvens av sådan retur. Om inga anmärkningar gjorts inom 10 dagar tolkar vi det som en bekräftelse på att vi levererat enligt beställningen och att produkterna är ok.

6. Samtliga våra skönhetskemiska produkter mår bäst av att förvaras i sval och jämn rumstemperatur utan direkt solljus och och överdriven luftfuktighet. Förvara flaskorna stående.
Felaktig förvaring och/eller hantering kan förkorta livslängden hos produkterna, såväl öppnade som oöppnade.

7. Vi förbehåller oss rätten att vid behov justera priserna på våra produkter utan föregående avisering.

8. Leveranstid. Vi processar och skickar alla ordrar snarast möjligt. Vårt mål är att samtliga godkända ordrar skall skickas inom fyra arbetsdagar och 80% av ordrarna inom två arbetsdagar.

9. I händelse av felaktig prisuppgifter i vår webbshop. Trots att vår webbshop baseras på WordPress och WooCommerce, världens vanligaste och ett erkänt robust system, kan det på grund av systemets komplexitet förekomma oförutsedda felfunktioner som resulterar i felaktigheter i prissättning, moms- och fraktdebitering. Misstag kan även ske på grund av den mänskliga faktorn. Vi förbehåller oss rätten att häva eventuella transaktioner som genomförts i vilket totalpriset av någon anledning blivit fel.

Ta mig till bokningssidan - Klinik Erbelia Stockholm

BOKA STOCKHOLM

Ta mig till bokningssidan - Klinik Erbelia EKERÖ

BOKA EKERÖ