Erbelia Beauty Care

Tomas Södergren

Erbelias allt-i-allo.

I ett mindre företag som Erbelia Beauty Care måste varje person utföra flera vittskilda arbetsuppgifter – också om man har ett yrke ”vid sidan om” – exempelvis i transportbranschen.

Tomas bygger företagets infrastruktur samtidigt som han engagerar sig i strategiska vägval i egenskap av företagsledare.
Jobbar hellre med kreativa sysslor än med administration, men har inte alltid ett val. Sysslorna blir en mix av affärsutveckling, inköp, administration, logistik, webbutveckling, foto- och videoproduktion.

Får sin energi ifrån att skapa strukturer och verk som andra gillar och har glädje av. Och att se saker växa, om det så är en krokus på våren eller ett företag som blommar ut.

Hyser motvilja till att göra halvmesyrer och lägger gärna alldeles för mycket tid på att hitta rätt gradationskurva i en svartvit bild för webbplatsen. Gillar ordning men prioriterar i praktiken att fördjupa sig i arbetsuppgifterna vilket sätter sina spår på det inte alltid helt välstädade skrivbordet.

På fritiden gillar han att greja med RC-grejor, typ flygplan, helikoptrar och bilar.

Ta mig till bokningssidan - Klinik Erbelia Stockholm

BOKA STOCKHOLM

Ta mig till bokningssidan - Klinik Erbelia EKERÖ

BOKA EKERÖ