Erbelia Beauty Care

Härdplaster, hantering

Arbetsmiljölagen skärptes sommaren 2015 och i Arbetsmiljöverkets nya direktiv är arbetsgivaren skyldig att tillse att alla anställda som hanterar härdplaster (t.ex. cyanoakrylater) mer än 30 minuter per arbetsdag får en utbildning som berör hantering och risker. Utbildningsbevis krävs där det dokumenteras vilka moment som gåtts igenom under kursen. Arbetsgivare som inte lever upp till kraven kan beläggas med betydande vitesbelopp som står i proportion till antalet anställda.

 

KursintygBrendaHardplastErebelia@0,25x

 

Vår handledare är kvalificerad att leda kurser som lever upp till arbetsmiljöverkets krav.

Kursintyg utfärdas efter fullgjord kurs.

 

Would you like Eyelash extension work made fast and fun?

Please!

Wow – how is this possible?

Must watch this video!! Our lash stylist makes a new set of classic lash extensions. Left eye: Conventional method. Right eye: Using ELT tool and technique. This is a revolution happening to the lash business.

View Video